Training and events

We organize open trainings, seminars and webinars to share best practices

 • Access cutting-edge industry insights and proven strategies shared by top professionals, empowering you to stay ahead of the curve.
 • Network and engage with like-minded individuals, fostering valuable partnerships and collaborations.

 • Acquire practical tools and actionable takeaways to optimize performance, drive organizational growth, and make a lasting difference.

 • August 22 @ 2:00 pm - 3:00 pm

  Detta kostnadsfria webbinar presenterar den fördjupande kurs som Brakeley anordnar inom ramen för det pågående projektet om filantropiskt stöd till kultursektorn.  Projektet genomförs med stöd av Kulturbryggan. Kursen riktar sig[...]

 • September 3 @ 2:00 pm - 3:00 pm

  Webbinaret ger en kort introduktion till fundraising, filantropi och resursmobilisering utifrån ett nordiskt perspektiv. Webbinaret riktar sig primärt till organisationer som vill veta mer om hur andra nordiska icke-vinstdrivande organisationer arbetar[...]

 • September 17 @ 10:00 am - 4:00 pm

  Brakeley anordnar en fördjupande kurs inom ramen för det pågående projektet om filantropiskt stöd till kultursektorn. Projektets syfte är att ge handfasta verktyg till aktörer i det fria kulturlivet att[...]