Filantropiskt stöd till det fria kulturlivet

Fördjupande kurser

De fördjupande kurserna riktar sig i första hand till deltagare som representerar verksamheter i det fria kulturlivet och deltagaravgiften är kraftigt subventionerad tack vare projektets finansiering från Kulturbryggan. Subventionerad deltagaravgift är 800 kr + moms och riktigt små verksamheter kan enkelt ansöka att delta helt kostnadsfritt. I mån av plats välkomnar vi även andra deltagare, t.ex. kulturaktörer med offentlig huvudman. För dessa gäller ordinarie deltagaravgift.

Den fördjupande kursen består av tre moduler som anordnas vid tre olika dagar. Anmälan till Modul A och B sker samtidigt. Om man därefter önskar gå fortsätta med Modul C sker anmälan först efter Modul B.

Modul A

I modul A går vi igenom en introduktion till filantropi och fundraising. Vi tittar närmare på kultur­sektorns förutsättningar och går igenom viktiga framgångsfaktorer. Modulen inkluderar grupp­övningar och diskussioner men kräver ingen särskild förberedelse.

Under 2024 erbjuder vi den fördjupande kursen vid olika tillfällen. I höst anordnas Modul A i Luleå 17 september. Vi har också flera tillfällen i höst som anordnas i samarbete med andra aktörer (Region Sörmland, Statens konstråd, samt Kulturakademin). 

Kommande datum för Modul A:

  • Luleå 17 september 2024
  • Nyköping 24 september 2024
  • Stockholm 25 september 2024
  • Göteborg 24 oktober 2024

Modul B

I modul B går vi igenom och tittar på ett arbetssätt att arbeta med filantropiska donationer som kallas för seven steps. Modulen inkluderar case och gruppdiskussioner men kräver ingen särskild förberedelse.

Preliminära kommande datum för Modul B:

  • Online (Zoom) 11 oktober 2024
  • Online (Zoom) 1 november 2024

Fler tillfällen kommer erbjudas längre fram.

Modul C

Om man efter Modul B vill gå vidare att arbeta med filantropiskt stöd för sin egen verksamhet kan man anmäla sig till Modul C. Där ger vi mer handfast stöd, med utgångspunkt av det deltagarna lärt sig och reflekterat över i Modul A och B.

Som förberedelse för Modul C får deltagaren svara på ett frågeformulär som handlar om den egna verksamhetens ambitioner och förutsättningar. Med detta underlag diskuterar vi sedan olika viktiga aspekter i en grupp under en dag i Modul C.

Kommande planerade tillfällen för Modul C:

  • Online 25 oktober 2024 kl 9 – 12 (via Zoom)
  • Online 22 november 2024 kl 9 – 12 (via Zoom)

Fler tillfällen kommer erbjudas längre fram.

Som uppföljning till Modul C ingår ett individuellt coachningstillfälle med en Brakeleykonsult (via Zoom). Som underlag använder Brakeleykonsulten sig av de skriftliga svar som deltagaren tog fram inför Modul C.

Uppföljande löpande coachning

Brakeley erbjuder ett öppet tillfälle (via Zoom) cirka en gång per månad där de som deltagit i Modul C kan koppla upp sig för att stämma av konkreta frågor rörande sitt arbete med filantropiska stöd. Dessa tillfällen kommer anordnas hela projektperioden, fram till maj 2025.

Tidigare deltagare

Exempel på organisationer som deltagit i tidigare omgångar av denna fördjupande kurs: Artipelag, Bildkonst Sverige, Blåsarsymfonikerna, Ejeby Förlag AB,  Fylkingen, Föreningen Jazz i Växjö, Föreningen Lagerhuset, Göteborg Artist Center Vision, Kulturföreningen Medvind, Nätverkstan Kultur, Playhouse Teater, Språkmuseet, Stockholms Kvinnohistoriska, Svenska Hornsällskapet, Teater Galeasen, Tidskriften Ord & Bild.

Anmälan

Mer info och anmälan på sidan Training and Events (OBS! Om anmälan ej ännu öppnat kan du alltid skicka en intresseanmälan till info@brakeley.se så hör vi av oss när anmälan öppnar)

Här kan du kostnadsfritt ladda ned rapporten Filantropiskt stöd till det fria kulturlivet, publicerad av Brakeley Nordic i juni 2023.

By clicking the "Download Report" button, you consent to us using your name, organization, and email address for communication purposes. We will provide you with the PDF report and occasional updates related to our services. Your privacy is important to us, and we will not share your information with third parties. Thank you for your interest, and we look forward to sharing valuable insights with you through the PDF report.