December 5, 2023 @ 1:00 pm - 2:00 pm

Så arbetar Karolinska Institutet med filantropiska donationer idag (webbinar)

Finsk tid: 14:00-15:00.

Kostnadsfritt webbinar: Karolinska Institutet fick mycket uppmärksamhet när man genomförde fundraisingkampanjen Genombrott för livet som samlade in 1 miljard kronor inför 200-årsjubileet 2010. Universitets arbete med donationer tog dock inte slut när kampanjen gick i mål utan Karolinska Institutet har kontinuerligt fortsatt att få in donationer för att stötta forskning och andra viktiga initiativ.

Fundraisingarbetet på Karolinska Institutet drivs av ett Development Office som idag består av sju personer.

På detta webinar får vi höra Jenny Löhr, enhetschef Development Office, berätta om hur Karolinska Institutet arbetar med dessa frågor.

Exempel på vad webinariet kommer ta upp:

-Donationer till Karolinska Institutet på senare år

-Organisering av fundraisingarbetet i ett Development Office

-Hur Karolinska Institutet arbetar med stewardship (givarvård)

 

Om du har frågor kontakta Hanna Szinai:
hanna.szinai@brakeley.se eller+46(0)73 71 97 536

Anmäl dig till detta kostnadsfria webbinar genom att klicka på “Anmälan” på länken nedan

Sign up to our newsletter to get updates on webinars, seminars, and trainings

By clicking the button, I hereby consent to receiving newsletters and information about future events and trainings from Brakeley Nordic. I understand that my contact information will be saved and handled in accordance with their GDPR policy.