October 10, 2023 - October 23, 2023

Introduktion till filantropi för museer (webbinar)

Filantropi är på frammarsch i Sverige. Vi ser en ökande trend i donationer från privatpersoner och privata stiftelser för att finansiera initiativ inom icke vinstdrivande organisationer som museer. Sveriges Museer arrangerar därför ett webbinarium om detta tillsammans med Brakeley Nordic.

Brakeley har utvecklat en modell med anpassade verktyg och metoder för mindre kulturaktörer om hur de kan arbeta strukturerat med att attrahera filantropiskt stöd till sina verksamheter. Målet med projektet är att sprida kunskaperna brett inom kultursektorn till intresserade parter. Projektet löper 2023–2025 och finansieras av Kulturbryggan.

Under detta webbinarium ger Brakeley en introduktion enligt följande:

• Vad är filantropi, stora gåvor och fundraising (inkl. omvärldsbevakning)?
• Fem framgångsfaktorer för fundraising
• Observationer och slutsatser. Vilka förutsättningar har mindre kulturaktörer att arbeta med dessa frågor?

Webbinariet är kostnadsfritt och genomförs vid två tillfällen:
Tisdag 10/10 kl. 10.00-12.00
Måndag 23/10 kl. 13.00-15.00

Obs! Du måste anmäla dig senast en timme innan webbinariets början.

Kostnad
Deltagande är helt kostnadsfritt för företrädare av museer.

Sign up to our newsletter to get updates on webinars, seminars, and trainings

By clicking the button, I hereby consent to receiving newsletters and information about future events and trainings from Brakeley Nordic. I understand that my contact information will be saved and handled in accordance with their GDPR policy.