September 3 @ 2:00 pm - 3:00 pm

Infowebbinar: Fundraising, filantropi, och resursmobilisering

Webbinaret ger en kort introduktion till fundraising, filantropi och resursmobilisering utifrån ett nordiskt perspektiv. Webbinaret riktar sig primärt till organisationer som vill veta mer om hur andra nordiska icke-vinstdrivande organisationer arbetar med fundraising och filantropi, t.ex.:

  • Nordiska universitet arbetar med strategiska fundraising­initiativ för att attrahera donationer och annat stöd från privata stiftelser, privatpersoner och företag. Många har också genomfört större fundraisingkampanjer.
  • Nordiska ideella organisationer utvecklar program för filantropi och stora gåvor.
  • Nordiska museer och andra kulturverksamheter arbetar med filantropiskt stöd för att bredda finansieringen och för att genomföra specifika initiativ.
  • Nordiska sjukhus får filantropiskt stöd för att stötta forskning och specifika initiativ.

Vi kommer också presentera några viktiga nyckelfaktorer för att lyckas med ett strategiskt fundraisinginitiativ.

Webbinaret presenterar också vår kommande tvådagarsutbildning i fundraising, filantropi och resurs­mobilisering för de som är intresserade av att lära sig mer och få kunskap att genomföra ett lyckat strategiskt fundraisinginitiativ. Webbinaret hålls på svenska/skandinaviska.

Deltagande är kostnadsfritt för icke-vinstdrivande organisationer i Norden (universitet, ideella organisationer, museer, etc). Observera att antalet platser är begränsade.

Du kan registrera dig genom att klicka på “Anmälan” nedan.

Frågor? Kontakta Hanna Szinai på hanna.szinai@brakeley.se eller +46 73 71 97 536

Sign up to our newsletter to get updates on webinars, seminars, and trainings

By clicking the button, I hereby consent to receiving newsletters and information about future events and trainings from Brakeley Nordic. I understand that my contact information will be saved and handled in accordance with their GDPR policy.