September 6, 2023 @ 10:30 am - 4:00 pm

Fördjupande kurs om filantropiskt stöd till kulturaktörer (Modul A Göteborg)

Brakeley Nordic genomför 2023–2025 ett projekt om filantropiskt stöd till kultursektorn, bland annat genom att erbjuda en fördjupande kurs. Projektet finansieras av Kulturbryggan.
Den fördjupade kursen är särskilt anpassad för aktörer ur det fria kulturlivet, och dessa får delta till kraftigt subventionerat pris. Kursens innehåll är relevant även för kulturaktörer som inte räknas till det fria kulturlivet. Vi välkomnar även andra att delta i kursen till ordinarie pris.

Den fördjupande kursen består av tre moduler som anordnas vid tre olika dagar. Anmälan till Modul A och B sker samtidigt. Om man därefter önskar gå fortsätta med Modul C sker anmälan först efter Modul B.

  • I modul A går vi igenom en introduktion till filantropi och fundraising. Vi tittar närmare på kultursektorns förutsättningar och går igenom viktiga framgångsfaktorer. Modulen inkluderar gruppövningar och diskussioner men kräver ingen särskild förberedelse.
  • I modul B går vi igenom och tittar på ett arbetssätt att arbeta med filantropiska donationer som kallas för seven steps. Modulen inkluderar case och gruppdiskussioner men kräver ingen särskild förberedelse.
  • I modul C ger vi mer handfast stöd för de som vill gå vidare att arbeta med filantropiskt stöd för sin egen verksamhet.
Sign up to our newsletter to get updates on webinars, seminars, and trainings

By clicking the button, I hereby consent to receiving newsletters and information about future events and trainings from Brakeley Nordic. I understand that my contact information will be saved and handled in accordance with their GDPR policy.