April 16 @ 1:00 pm - 4:00 pm

Fördjupande kurs: filantropiskt stöd till kulturaktörer (Modul B Stockholm)

Brakeley anordnar en fördjupande kurs inom ramen för det pågående projektet om filantropiskt stöd till kultursektorn. Projektets syfte är att ge handfasta verktyg till aktörer i det fria kulturlivet att arbeta med donationer och liknande stöd. Projektet genomförs med stöd av Kulturbryggan.

Kursen riktar sig i första hand till deltagare ur det fria kulturlivet som vill lära sig mer om filantropi och fundraising, t.ex. verksamhetschefer, konstnärliga ledare, styrelse­ledamöter och andra.

 

Upplägg för fördjupande kurs

Den fördjupande kursen består av tre moduler som anordnas vid tre olika dagar.

 • I modul A går vi igenom en introduktion till filantropi och fundraising. Vi tittar närmare på kultur­sektorns förutsättningar och går igenom viktiga framgångsfaktorer.
 • I modul B går vi igenom och tittar på ett arbetssätt att arbeta med filantropiska donationer som kallas för seven steps.
 • De som vill gå vidare att arbeta med filantropiskt stöd för sin egen verksamhet ger vi mer handfast stöd till i modul C, utifrån det deltagarna reflekterat över i Modul A och B.

 

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är kraftigt subventionerad för verksamheter i det fria kulturlivet tack vare projektets stöd från Kulturbryggan.

 • Subventionerad deltagaravgift: 800 kr exkl moms. I priset ingår Modul A – C samt en enklare form av löpande coachning hela projektperioden.
 • Enskilda kulturaktörer och andra riktigt små verksamheter i det fria kulturlivet (årliga intäkter under 1 miljon kronor) har möjlighet att delta helt kostnadsfritt genom en enkel ansökan.
 • I mån av plats välkomnar vi även andra deltagare, t.ex. kulturaktörer med offentlig huvud­man. För dessa gäller ordinarie deltagaravgift: 8000 kr exkl moms för Modul A och B.

 

Kommande tillfällen

Under 2024 kommer vi erbjuda den fördjupande kursen vid olika tillfällen.

Modul A:

 • Stockholm 20 mars
 • Malmö 9 april
 • Luleå 17 september (preliminärt datum)

Modul B:

 • Stockholm 16 april
 • Online 23 april
 • Ytterligare tillfälle tillkommer
Sign up to our newsletter to get updates on webinars, seminars, and trainings

By clicking the button, I hereby consent to receiving newsletters and information about future events and trainings from Brakeley Nordic. I understand that my contact information will be saved and handled in accordance with their GDPR policy.