April 10 @ 10:00 am - 4:00 pm

Fördjupande kurs: filantropiskt stöd till kulturaktörer (Modul A Stockholm)

Extrainsatt tillfälle eftersom 20 mars blivit fullbokat.

Brakeley anordnar en fördjupande kurs inom ramen för det pågående projektet om filantropiskt stöd till kultursektorn. Projektets syfte är att ge handfasta verktyg till aktörer i det fria kulturlivet att arbeta med donationer och liknande stöd. Projektet genomförs med stöd av Kulturbryggan.

Kursen riktar sig i första hand till deltagare ur det fria kulturlivet som vill lära sig mer om filantropi och fundraising, t.ex. verksamhetschefer, konstnärliga ledare, styrelse­ledamöter och andra.

 

Upplägg för fördjupande kurs

Den fördjupande kursen består av tre moduler som anordnas vid tre olika dagar.

 • I modul A går vi igenom en introduktion till filantropi och fundraising. Vi tittar närmare på kultur­sektorns förutsättningar och går igenom viktiga framgångsfaktorer.
 • I modul B går vi igenom och tittar på ett arbetssätt att arbeta med filantropiska donationer som kallas för seven steps.
 • De som vill gå vidare att arbeta med filantropiskt stöd för sin egen verksamhet ger vi mer handfast stöd till i modul C, utifrån det deltagarna reflekterat över i Modul A och B.

 

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är kraftigt subventionerad för verksamheter i det fria kulturlivet tack vare projektets stöd från Kulturbryggan.

 • Subventionerad deltagaravgift: 800 kr exkl moms. I priset ingår Modul A – C samt en enklare form av löpande coachning hela projektperioden.
 • Enskilda kulturaktörer och andra riktigt små verksamheter i det fria kulturlivet (årliga intäkter under 1 miljon kronor) har möjlighet att delta helt kostnadsfritt genom en enkel ansökan.
 • I mån av plats välkomnar vi även andra deltagare, t.ex. kulturaktörer med offentlig huvud­man. För dessa gäller ordinarie deltagaravgift: 8000 kr exkl moms för Modul A och B.

 

Kommande tillfällen

Under 2024 kommer vi erbjuda den fördjupande kursen vid olika tillfällen.

Modul A:

 • Stockholm 20 mars
 • Malmö 9 april
 • Luleå 17 september (preliminärt datum)

Modul B:

 • Stockholm 16 april
 • Online 23 april
 • Ytterligare tillfälle tillkommer
Sign up to our newsletter to get updates on webinars, seminars, and trainings

By clicking the button, I hereby consent to receiving newsletters and information about future events and trainings from Brakeley Nordic. I understand that my contact information will be saved and handled in accordance with their GDPR policy.