June 4 @ 9:00 am - 12:30 pm

Case-baserad Workshop

Under denna workshop resonerar vi kring olika case som man kan hamna i som fundraiser. Casen är fiktiva men de flesta är inspirerade av verkliga situationer som vi har varit med om. Detta är ett bra tillfälle att reflektera över hur man operativt arbetar med fundraising (med fokus på större donationer).

Casen handlar t.ex. om prospect research / donor vetting, ta fram strategi, ta kontakt, situationer som kan uppstå i samband med möten, komma överens om detaljer runt donationen, uppmärksamhet, återrapportering och stewardship.

Workshopen är väldigt interaktiv där fokus ligger på att resonera sig fram till olika lösningar och att dela med sig av sina egna erfarenheter. Alla deltagare förväntas delta i diskussionerna och vi har begränsat antalet deltagare till max 12.

Workshopen är organiserad runt ”seven steps”–en beprövad metodik att arbeta med stora donationer/ major donors. Under sessionen går vi också kort igenom vad de olika stegen i seven steps innebär.

 

Vilka riktar sig workshopen till?

Workshopen är relevant både för personer utan förkunskap och för erfarna fundraisers. T.ex.:

  • Personer som vill lära sig mer om hur man praktiskt arbetar med fundraising med fokus påstora donationer och liknande stöd genom att hämta inspiration från modellen Seven steps.
  • Personer som tidigare deltagit i vår tvådagarskurs i filantropi, fundraising och resurs-mobilisering och som vill fördjupa sig i olika praktiska case.
  • Erfarna fundraisers som vill reflektera över sitt arbete och inspireras av andras arbetssätt med hjälp av olika case.

Vi ser gärna en blandning av personer från olika sektorer: ideell sektor, universitet och högskolor, kultursektorn, etc.Vi välkomnar deltagare från hela Norden!

 

Anmäl dig till denna workshop genom att klicka på “Anmälan” på länken nedan.

Kontakta Hanna Szinai på hanna.szinai@brakeley.se eller 0046 73 71 97 536 med frågor kring workshopen eller anmälan.

 

Sign up to our newsletter to get updates on webinars, seminars, and trainings

By clicking the button, I hereby consent to receiving newsletters and information about future events and trainings from Brakeley Nordic. I understand that my contact information will be saved and handled in accordance with their GDPR policy.