April 26 @ 9:00 am - 12:30 pm

Case-basert workshop (Oslo)

Case-basert workshop – Praktiske eksempler basert på Seven Steps

Under denne workshopen resonnerer vi om ulike case du kan havne i som fundraiser. Casen våre er fiktive, men de fleste er inspirert av virkelige situasjoner vi har opplevd. Dette er en god anledning til å reflektere over hvordan man operativt kan jobbe med fundraising (med fokus på større donasjoner). Casen gjelder bl.a. om prospect research/donor vetting, utarbeide en strategi, ta kontakt, situasjoner som kan oppstå i forbindelse med møter, avtale detaljer rundt donasjonen, oppmerksomhet, återrapportering og stewardship.

Workshopen er interaktiv hvor fokus er på å resonnere seg frem til ulike løsninger og dele egne erfaringer. Alle deltakere forventes å delta i diskusjonene og vi har begrenset antall deltakere til maksimalt 12. Samtalen gjennomføres på skandinavisk.

Workshopen er organisert rundt Seven Steps-en velprøvd metodikk for å jobbe med store donasjoner/major donors. I løpet av økten går vi også kort gjennom hva de ulike trinnene i Seven Steps betyr.

Som”special guest” har vi med Gro Ismar fra Redningsselskapet som bidrar med sine erfaringer medå jobbe med store donasjoner. Inger Stern bidrar med eksempler fra Sverige, blant annet fra Linköpings universitet.

Hvem er workshopen rettet mot?

Workshopen er relevant både for personer uten forkunnskaper og for erfarne fundraisers. Foreksempel:

  • Personer som ønsker å lære mer om hvordan man praktisk kan jobbe med fundraising med fokus på store donasjoner og lignende støtte ved å hente inspirasjon fra Seven steps-modellen.
  • Erfarne fundrasisers som ønsker å reflektere over arbeidet sitt og bli inspirert av måten andre jobber på ved hjelp av ulike case.

Vi liker å se en blanding av mennesker fra ulike sektorer: ideell sektor, universiteter og høyskoler, kultursektoren osv. Vi ønsker deltakere velkommen fra hele Norden!

Pris for workshopen er 3000 NOK ex MVA. Pris for Fundraising Norge medlemmer, GIVA Sverige medlemmer eller VaLa Medlemmer er 2400 NOK (20% rabatt)

Takk til våre venner ved Naturhistorisk museum som har invitert oss til å holde workshopen hos dem (Tøyen hovedgård i Botanisk hage)

Kontakt Hanna Szinai for spørsmål:

hanna.szinai@brakeley.se eller +46 (0)73 719 75 36

Les mer om workshopen ved å klikke på knappen nedenför.

Sign up to our newsletter to get updates on webinars, seminars, and trainings

By clicking the button, I hereby consent to receiving newsletters and information about future events and trainings from Brakeley Nordic. I understand that my contact information will be saved and handled in accordance with their GDPR policy.