November 29, 2023 @ 9:00 am - 12:30 pm

Case-baserad fördjupning i Seven Steps (Stockholm)

Brakeley Nordic erbjuder en case-baserad kurs som utgår från ”seven steps” – en beprövad metodik att arbeta med stora donationer / major donors. Under sessionen går vi igenom de olika stegen i seven steps samtidigt som deltagarna får resonera kring ett antal case som kopplar till prospect research / donor vetting, ta fram strategi, ta kontakt, situationer som kan uppstå i samband med möten, komma överens om detaljer runt donationen, uppmärksamhet, åter­rapportering och stewardship.

Som särskild gäst har vi med Pia Watkinson som bidrar med sina erfarenheter av att arbeta med stora donationer. Pia Watkinson är generalsekreterare för CancerRehabFonden och har lång erfarenhet av att arbeta med stora givare av alla dess slag: privatpersoner, stiftelser och företag. Pia har också varit insamlingschef för Ersta Diakoni och Chef för företagssamarbeten och major donors vid SOS Barnbyar.

 

Vilka riktar sig fördjupningen till?

Kursen kan vara relevant både för personer utan förkunskap och för erfarna fundraisers. T.ex.:

  • Personer som vill lära sig mer om hur man praktiskt arbetar med fundraising med fokus på stora donationer och liknande stöd genom att hämta inspiration från modellen Seven steps.
  • Personer som tidigare deltagit i vår tvådagarskurs i filantropi, fundraising och resurs­mobilisering och som vill ha en repetion kring seven steps, samtidigt som man fördjupar sig i olika case.
  • Erfarna fundraisers som vill reflektera över sitt arbete och inspireras av andras arbetssätt med hjälp av de olika case som kursen innehåller.

Vi ser gärna en blandning av personer från olika sektorer: ideell sektor, universitet och högskolor, kultursektorn, etc.

Vad innehåller fördjupningen?

Kursens huvudsakliga fokus är inte att gå igenom ”teori” utan resonera runt olika case. De flesta case är inspirerade av verkliga händelser. Alla deltagare förväntas delta i diskussionerna och vi har begränsat antalet deltagare till max 12.

Frågor?

Kontakta Julius Bengtsson för om du har frågor:

julius.bengtsson@brakeley.se eller +46 73-322 90 85.

Tack till våra vänner på Naturskyddsföreningen som har bjudit in oss att hålla kursen i deras fina lokaler!

 

Anmäl dig genom att trycka  på “Anmälan” på länken nedan.

Sign up to our newsletter to get updates on webinars, seminars, and trainings

By clicking the button, I hereby consent to receiving newsletters and information about future events and trainings from Brakeley Nordic. I understand that my contact information will be saved and handled in accordance with their GDPR policy.